Pneu podle výrobce

Ocelové disky
Hliníkové disky
Pneu podle sezóny
Pneu podle typu
Informace
Odkazy


   

Ochrana údajů

Provozovatel internetového obchodu ATWEB Consulting s.r.o. prohlašuje, že veškeré osobní údaje týkající se zákazníků internetového obchodu jsou důvěrné a budou použity pouze pro interní potřebu firmy ATWEB Consulting s.r.o., jakožto provozovatele eshopu www.centrumpneumatik.cz a dodavatele PneuCom s.r.o.

Při nakládání s osobními daty se firma ATWEB Consulting s.r.o. zavazuje řídit Zákonem č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Využíváním služeb internetového dává zákazník souhlas ke shromažďování osobních údajů. Zákazník má právo požádat o vymazání osobních údajů z databáze - tj. o zrušení zákaznického účtu.

Některé údaje (především jméno, příjmení, bydliště) Vámi poskytované při využívání tohoto serveru jsou osobními údaji dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. My si důvěrnost vašich osobních údajů uvědomujeme a prohlašujeme, že s nimi budeme nakládat v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Společnosti ATWEB Constulting, s.r.o. a PneuCom s.r.o. zpracovávají Vámi poskytnuté osobní údaje po dobu neurčitou, do odvolání Vámi daného souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoliv písemně nebo e-mailem na info@atweb.cz odvolat a údaje bez zbytečného odkladu zlikvidujeme.

Společnosti ATWEB Constulting, s.r.o. a PneuCom s.r.o. prohlašují, že veškeré Vaše údaje považují za vysoce důvěrné a použijí je pouze pro vlastní potřebu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ke zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům uvedených společností. Pokud budou k Vašim osobním údajům mít přístup jiné subjeky než Společnosti ATWEB Constulting, s.r.o. a PneuCom s.r.o., bude tomu tak pouze v rámci spolupráce na činnostech těchto společností za účelem zlepšení svých služeb a k obchodním a marketingovým účelům přičemž takovýto jiný subjekt nesmí údaje předávat jiné osobě.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na zabezpečeném serveru ve vlastnictví naší společnosti.

Podle zákona máte kdykoli právo písemně žádat společnosti ATWEB Constulting, s.r.o. a PneuCom s.r.o. o sdělení informace o tom, jaké osobní údaje o Vás společnosti zpracovávají.Zasílání informací o akcích

Chcete dostávat pravidelně informace o slevách a akčních nabídkách do vaší e-mailové schránky?