Pneu podle výrobce

Ocelové disky
Hliníkové disky
Pneu podle sezóny
Pneu podle typu
Informace
Odkazy


   

Nákupní a reklamační řád

1. Práva a povinnosti prodávajícího

 1. Prodávající je povinen vyřídit závaznou objednávku a odeslat a dodat objednané zboží na adresu kupujícího v termínu uvedeném v dodacích podmínkách prodávajícího. Objednávka se stává závaznou po jejím zadání do objednávkového systému.
 2. Prodávající si vyhrazuje právo stornovat objednávku nebo její část v případě, že není schopen zboží dodat v požadovaném množství. V takovém případě je povinen kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu informovat na jím uvedenou e-mailovou adresu, popř. mobilní telefon.

2. Práva a povinnosti kupujícího

 1. Kupující je povinen uvést v objednávkovém formuláři všechny položky označené prodávajícím jako povinné.
 2. Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu, která mu byla sdělena ještě před odesláním závazné objednávky. Všechny ceny uvedené v internetovém obchodě www.centrumpneumatik.cz jsou včetně DPH.
 3. Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Při reklamaci se řídí reklamačním řádem prodávajícího.
 4. Kupující má na základě ustanovení § 1829 odst.1 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, měl by nepoškozené zboží poslat v uvedené lhůtě zpět (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí jím uhrazenou částku předem dohodnutým způsobem.

3. Reklamační řád

 1. Záruční podmínky jsou stanoveny dle § 620 odst.3 zákona č.40/1964 Sb. v plném znění - Občanského zákoníka, kterou poskytuje prodávající osobě, která od něj vyznačeného dne věc převzala. Tato osoba bude dále označena jako kupující. Pří uplatnění práv z vad doporučujeme kupujícímu prokázat se daňovým dokladem. Záruční doba počína běžet od převzetí věci kupujícím od prodávajícího. 
  Zásilkový obchod : Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno poškození, vyhotoví se záznam o poškození a prodávající je povinen poskytnout přiměřenou slevu z dodávky nebo dodat jiný bezvadný výrobek. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese přepravce, nebot veškeré zboží je pojištěno.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany kupujícího v případě neosobního způsobu: V souladu s § 1829 odst.1 občanského zákoníku máte jako zákazník právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, prosíme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  - Kontaktujte nás (viz kontakt), že žádáte o odstoupení od smlouvy s uvedením data nákupu a Vaším číslem účtu či adresou pro vrácení peněz.
  - Pokud jste již zboží obdržel a převzal, zašlete jej zpět na naší adresu uvedenou v sekci kontakt a to za následujících podmínek
  - musí být nepoškozené
  - musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.)
  - s dokladem o koupi
  - Zboží, prosíme, posílejte doporučeně a pojištěné, jelikož neručíme za jeho případnou ztrátu na cestě k nám (doporučeně neznamená na dobírku)
        Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží Vám peníze za zboží zašleme složenkou nebo převodem na Váš účet a to nejpozději do 14 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží.
        V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebudeme bohužel moci akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. 
 3. Společnost poskytuje zákazníkovi záruku, která se vztahuje na veškeré výrobní a materiálové vady, které se u dodaných výrobků (pneumatik, které zákazník u výrobce zakoupil) objeví během záruční lhůty.
   - pokud je závada odstranitelná, bude bezpečně odstraněna a bude poskytnuta zákazníkovi příslušnásleva

   - v opačném případě vady neodstranitelné bude zákazníkovi zboží vyměněno na nákladyprodávajícího

   Tato záruka se nevztahuje na závady zboží:

   - které bylo poškozeno provozním charakterem (vznik při používání zboží ze strany zákazníka)

   - které bylo poškozeno při neodborné montáži, zacházením či použitím zboží v rozporu se stanoveným technologickým postupem

   - které bylo poškozeno přírodními živly

   - které bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s uvedenýmipodmínkami a dokumentací

  - které bylo opotřebeno po mez stanovenou zákonem


Zasílání informací o akcích

Chcete dostávat pravidelně informace o slevách a akčních nabídkách do vaší e-mailové schránky?